Ons klasse

Beertjieklas / Beertjie class (Gr R) (5-6 jaar/years)

In die Beertjieklas is ons die grootstes, oudstes, sterkstes en die slimstes van die skool. Juffrou Lindie de Souza leer ons so speel, speel alles wat ons moet ken en kan doen vir Gr R en Gr 1. Juffrou Lindie het in Pretoria haar opleiding voltooi en staan alreeds 30 jaar in die onderwys. In die Beertjieklas is musiek baie belangrik, ons sing gereeld en speel graag op instrumente. Elkeen leer ook met sy eie tellers alles van wiskunde.

In the Bere Class, we are the biggest, oldest, strongest and brightest of the school. Teacher  Lindie de Souza teaches us through play, everything we need to know and do for Grade R and Grade 1.  Teacher Lindie completed her training in Pretoria and have been an educator for the past 30 years.  In the Bere Class music is very important and we sing regularly and playing instruments. Each pupil is taught mathematics on his own abacus

Hasieklas / Hasie class  (4-5 jaar/years)

Ek is Hannelie Geel, die juffrou in die Hasieklas. Hier leer ons al spelende, van vroeg in die more tot ons huis toe gaan. Juf. Rose Moitse is ons assistant en saam vorm ons ‘n stewige band, in die 4 / 5 jarige land!

I am Hannelie Geel, the teacher of the Hasie Class. Here we learn through play, from
early in the morning until we go home. Rose Moitse is our class assistant and together we form a strong bond in the 4/5 year old land!

Tiertjieklas / Tiertjie class  (3-4 jaar/years)

Hallo, my naam is Gerda Brown. Ek is juffrou in die Tiereklas. My regterhand is Sarona Mogola. Saam leer ons die maats om nuwe uitdagings aan te pak. Ons bak en brou al te lekker en geniet ons speeltye.  

Hello, my name is Gerda Brown. I am the teacher in the Tiertjie class. My right hand is Sarona Mogola.  Together we teach our pupils to take on new challenges. We love to “bake and brew” and thoroughly enjoy all our play times.

Byeklas / Bye class  (2-3 jaar/years)

Hallo, my naam is Joey Halgryn, ek is die juffrou van die Byeklas en Johanna Masango is my assistant, saam leer ons die besige bytjies baie dinge. Die peuters in die Byeklas is in ‘n wereld van ontdek, skielik kan hul praat en teken, en op die toilet piepie, uit bekers uit drink en nog baie ander dinge self doen. Ons leer rympies, en liedjies en luister na stories. Ons fantaseer en bak modderkoekies, ons mors baie met water, seep, rys, jellie ens. Ons leer elke twee weke van iets nuuts bv. My liggaam, wilde diere, vervoer, goggas en nog sommer baie ander dinge.  Elke Bytjie is spesiaal en daarom het elkeen sy eie prentjie en nommer wat op al hul goed verskyn (bekertjie, matrassloop, tasrakkie ens).

Hello, my name is is Joey Halgryn, I am the teacher of the Bye class and Johanna Masango  is my assistant. Together we teach the busy little bees many things. The children in the Bye class are in a world of discovery, suddenly they are able talk and draw pictures, they use the toilet on their own, drink from mugs and do many other things independently. We learn rhymes and songs and listen to stories. We fantasize and bake mud pies, we play a lot with water, soap, rice, jelly etc. and get dirty all the time. We learn something new every two weeks for example. My body, wild animals, transport, bugs and a lot of other things. Each child is special and therefore each has their own logo and number appearing on all their stuff (cup, mattress etc.)

Ladybugklas / Ladybug class  (2-3 jaar/years)      

 

Hallo, my naam is Johanel van der Berg, ek is die juffrou van die Ladybugklas en Martina Hlongwane is my assistant, saam leer ons die rooi bessies baie dinge. Die peuters in die Ladybugklas is in ‘n wereld van ontdek, skielik kan hul praat en teken, en op die toilet piepie, uit bekers uit drink en nog baie ander dinge self doen. Ons leer rympies, en liedjies en luister na stories. Ons fantaseer en bak modderkoekies, ons mors baie met water, seep, rys, jellie ens. Ons leer elke twee weke van iets nuuts bv. My liggaam, wilde diere, vervoer, goggas en nog sommer baie ander dinge.  Elke Bytjie is spesiaal en daarom het elkeen sy eie prentjie en nommer wat op al hul goed verskyn (bekertjie, matrassloop, tasrakkie ens).

Hello, my name is is Johanel van der Berg, I am the teacher of the Ladybug class and Martina Hlongwane  is my assistant. Together we teach the red ladybugs many things. The children in Ladybug class are in a world of discovery, suddenly they are able talk and draw pictures, they use the toilet on their own, drink from mugs and do many other things independently. We learn rhymes and songs and listen to stories. We fantasize and bake mud pies, we play a lot with water, soap, rice, jelly etc. and get dirty all the time. We learn something new every two weeks for example. My body, wild animals, transport, bugs and a lot of other things. Each child is special and therefore each has their own logo and number appearing on all their stuff (cup, mattress etc.)

Muiseklas / Muise class (18-24 maande/ months) 

My naam is Soekie Wilde en ek werk saam drie wonderlike assistente, Portia Mogole, Jeanette Lesoga en Florence Hlungwane. Ons maatjies is almal tussen 18 en 24 maande oud en ons is die Muiseklas.Ons strewe daarna om vir ons maatjies ‘n gevoel van veiligheid en sekuriteit te skep. Ons leer ook lekker deur prêt te he terwyl ons dit doen. Elke dag is ‘n nuwe dag!

My name is Soekie Wilde  and I work with three wonderful assistants, Portia Mogole, Jeanette Lesoga and Florence Hlungwane. Our children are all between the ages of 18 and 24 months and we are the Muise Class.  We strive to give our children a sense of safety and security. We also enjoy learning by having a lot of fun when we are busy with learning activitiest. Every day is a new day!

Eendjieklas / Eendjie class  (12 - 18 maande/months)

Hier by die Eendjieklas is ons baie besig.  Van 12 – 18 maande sing ons en dans ons, ons leer en ons speel. 

Niks is ooit vir ons te veel.  Met Juf. Nelly Mangena en Juf. Phumudzo, dans ons sommer ook die makarena!

Here at Eendjieklas we are very busy. From 12-18 months we sing, we dance, we learn and we play. Nothing

is ever too much for us. With teacher Nelly and teacher Phumudzo, we even dance the makarena!

Lammetjieklas / Lammetjie class  (3-12 maande/months) 

Lammetjies is ons naam.

Met Lettie en Julia saam.

Van droogmaaktyd tot slaaptyd

Speel en leer ons altyd

Ons stimuleringsprogram

Laat ons lam en tam

Van 3 maande tot ‘n jaar

Word ons versorg met liefde en ‘n mooi gebaar.

Lammetjies is our name.

Play and learn is our game
With Lettie and Julia teaching us

Stimulation is neither a drag nor a rush.
From nappy changing to bedtime are we cared for

For love and attention do we come back for more
From three months to a year

Are we developed without any fear

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

   

 

 

Terug Terug na bo