ActionballBabbel & Krabbel help nie net met die emosionele, kognitiewe en fisiese ontwikkeling van elke kleuter nie maar ons fasiliteer ook nie-kurrikulere aktiwiteite om sodoende kleuters die geleentheid te geen om hulle groot en klein motoriese spiere vaardighede verder te ontwikkel.  Hierdie aktiwiteite is addisioneel tot ons diens maar vorm nie deel van ons dagprogram nie.  Meer detail rakende hierdie aktiwiteite kan by die betrokke kontakpersone verkry word of volg die webtuiste skakels op ons "Links" bladsy.

Babbel & Krabbel does not only help with the emotional, cognitive and physical development of each child, but we also facilitate non-curricular activities to ensure children have the opportunity to further the development of their gross and fine motor skills. These activities are in addition to our service but do not form part of our daily program. More detail on these activities can be obtained from the contact persons or follow the website links on our "Links" page.

Maandag

Monday

Dinsdag

Tuesday

Woensdag

Wednesday

Donderdag

Thursday

Vrydag

Friday

10:15   Actionball 

 Leandrie Human

Tel: 082 706 9461

Email: leandriehuman@gmail.com

10:30   Young Cricket Guns 

 Carl Bester

Tel: 084 516 3347

Email: carl@youngcricketguns.co.za

10:00   Kinderkinetika

 Marinell Prinsloo

Tel: 072 299 2902

Email: kindertika.kinder@gmail.com

11:00   Easy English

 Lynne Venter

Tel: 012 653 2873

or 083 445 8908

Email: lynnev@telkomsa.net

 

10:30   Kindermuzik

 Leandrie Human

Tel: 082 706 9461

Email: leandriehuman@gmail.com

14:30   Monkeynastix

 Lizelle Froneman

Tel: 012 660 2365

Susan: 071 606 9727

Email: susan@monkeynastix.net

10:30   Swimrite

 Marinell Prinsloo

Tel: 087 807 8404

or 082 497 6815

Email: smeiring@telkomsa.net

14:15 & 14:45 Playball

 Salome Meiring

Tel: 087 807 8404

or 082 497 6815

Email: smeiring@telkomsa.net

10:15 Ballet

 Mariette Hanekom

Tel: 012 664 0563

or 082 372 5668

 

 

 

10:45  Kidisportz

 Vanessa Botes

Tel: 012 644 1272

or 083 310 5670

Email: vanessa@kidisportz.co.za

   
 
 

 

Terug Terug na bo