Welkom by

 

Babbel & Krabbel

Welcomes you!

Ons is geleë in Lyttelton Manor Centurion en huisves babas vanaf 3 maande tot kleuters in Graad R.  Babbel & Krabbel volg 'n goedgekeurde kurrikulum en mylpaal ontwikkelingse program wat verseker dat u kind optimaal voorberei word vir die laerskool. Ons opgeleide personeel is betrokke by elke kind en individuele aandag is vir ons baie belangrik.   Ons streef daarna om ons klassies klein te hou sodat individuele aandag aan die orde van die dag is.  Ons versorgingsure is vanaf 06:15 tot 17:30, Maandae tot Vrydae. Ons is skool vakansies oop en sluit slegs vir die Desember vakansie naamlik die 2de Vrydag in Desember. Kleuters geniet daagliks 'n gesonde ontbyt en 'n gekookte middagete en verversings word voorsien om 10:00 en 14:30. Woensdae en Vrydae se snoepie is reeds ‘n instelling by Babbel & Krabbel en ons kleuters geniet die afwisseling.

Babbel & Krabbel kleuter-en babakool het verskeie geleenthede deur die loop van die jaar wat die samesyn op ‘n sosiale vlak tussen kinders, ouers en onderwyseresse bevorder. Hierdie geleenthede sluit in oupa-en oumadag, interskole atletiek, entrepreneursdag en nog vele meer. 

Ons missie

 · Om 'n gelukkige, verreikende en stimulerende milieu vir u kind te skep, waar hy veilig en geborge sal voel

 · Om, om te sien na die kind se fisiese, geestelike, emosionele en intelektuele behoeftes 

 · Om 'n veilige omgewing te skep gedurende daaglikse versorging

 · Om 'n diens te lewer aan ouers en die gemeenskap

 By Babbel & Krabbel Kleuterskool is ons nie net 'n skool nie, ons is 'n familie!

 

We are located in Lyttelton Manor Centurion and accommodate babies from 3 months to children in Grade R. Babbel & Krabbel follows an approved curriculum and milestone development program to ensure that your child is optimally prepared for primary school. Our trained staff is involved with every child and individual attention is very important to us.  We strive to keep our classes small to promote individual attention.
Our hours are from 06:15 to 17:30, Monday to Friday. Babbel & Krabbel is open during school holidays and only close during the December holidays - the 2nd Friday in December. Children enjoy a healthy breakfast every day and a cooked lunch as well as refreshments at 10:00 and 14:30. Wednesdays and Friday tuck shop is already an institution at Babbel & Krabbel and our children enjoy the variety.
Babbel & Krabbel has several social events during the course of the year that promotes fellowship between children, parents and teachers on a social level. These opportunities include grandparents Day, interschool athletics, entrepreneurs and many more.

Our Mission:

  • To establish a happy, stimulating and enriching atmosphere for your child.
  • To nourish and encourage your child’s physical, spiritual, emotional and intellectual capacities to the full.
  • To promote a safe and secure environment that protects the needs of your child on a daily basis.
  • To deliver quality service and professional advice to both our parents and the broader community.

 

At Babbel & Krabbel we are not just a school, we are a family!

 

 

 

 

 

 

Welkom by

 

Babbel & Krabbel

Welcomes you!

Ons is geleë in Lyttelton Manor Centurion en huisves babas vanaf 3 maande tot kleuters in Graad R.  Babbel & Krabbel volg 'n goedgekeurde kurrikulum en mylpaal ontwikkelingse program wat verseker dat u kind optimaal voorberei word vir die laerskool. Ons opgeleide personeel is betrokke by elke kind en individuele aandag is vir ons baie belangrik.   Ons streef daarna om ons klassies klein te hou sodat individuele aandag aan die orde van die dag is.  Ons versorgingsure is vanaf 06:15 tot 17:30, Maandae tot Vrydae. Ons is skool vakansies oop en sluit slegs vir die Desember vakansie naamlik die 2de Vrydag in Desember. Kleuters geniet daagliks 'n gesonde ontbyt en 'n gekookte middagete en verversings word voorsien om 10:00 en 14:30. Woensdae en Vrydae se snoepie is reeds ‘n instelling by Babbel & Krabbel en ons kleuters geniet die afwisseling.

Babbel & Krabbel kleuter-en babakool het verskeie geleenthede deur die loop van die jaar wat die samesyn op ‘n sosiale vlak tussen kinders, ouers en onderwyseresse bevorder. Hierdie geleenthede sluit in oupa-en oumadag, interskole atletiek, entrepreneursdag en nog vele meer. 

Ons missie

 · Om 'n gelukkige, verreikende en stimulerende milieu vir u kind te skep, waar hy veilig en geborge sal voel

 · Om, om te sien na die kind se fisiese, geestelike, emosionele en intelektuele behoeftes 

 · Om 'n veilige omgewing te skep gedurende daaglikse versorging

 · Om 'n diens te lewer aan ouers en die gemeenskap

 By Babbel & Krabbel Kleuterskool is ons nie net 'n skool nie, ons is 'n familie!

 

We are located in Lyttelton Manor Centurion and accommodate babies from 3 months to children in Grade R. Babbel & Krabbel follows an approved curriculum and milestone development program to ensure that your child is optimally prepared for primary school. Our trained staff is involved with every child and individual attention is very important to us.  We strive to keep our classes small to promote individual attention.
Our hours are from 06:15 to 17:30, Monday to Friday. Babbel & Krabbel is open during school holidays and only close during the December holidays - the 2nd Friday in December. Children enjoy a healthy breakfast every day and a cooked lunch as well as refreshments at 10:00 and 14:30. Wednesdays and Friday tuck shop is already an institution at Babbel & Krabbel and our children enjoy the variety.
Babbel & Krabbel has several social events during the course of the year that promotes fellowship between children, parents and teachers on a social level. These opportunities include grandparents Day, interschool athletics, entrepreneurs and many more.

Our Mission:

  • To establish a happy, stimulating and enriching atmosphere for your child.
  • To nourish and encourage your child’s physical, spiritual, emotional and intellectual capacities to the full.
  • To promote a safe and secure environment that protects the needs of your child on a daily basis.
  • To deliver quality service and professional advice to both our parents and the broader community.

 

At Babbel & Krabbel we are not just a school, we are a family!

 

 

 

 

 JOIN OUR MAILING LIST
  Join Mailing List
 
  Naam & Van
     
  E-posadres
     
  Sel nr.
  Geboortedatum