By Babbel & Krabbel Kleuter-en Bewaarskool huisves ons babas vanaf 3 maande tot kleuters in Graad R en volg 'n goedgekeurde kurrikulum en mylpaal ontwikkelingsprogram wat verseker dat u kind optimaal voorberei word vir die laerskool. Ons opge


Babbel & Krabbel bied 'n naskool diens vir Graad R - Graad 3 leerlinge en sluit vervoer, middag ete en skoolvakansies in. / Babbel & Krabbel offers an aftercare service for Grade R to Grade 3 pupil and includes transportation, lunch and school holidays.


Babbel & Krabbel fasiliteer nie-kurrikulere aktiwiteite soos bv. Ballet, Playball ens. / Babbel & Krabbel facilitates non-curricular activities e.g. Ballet, Playball etc.
Terug Terug na bo